Midgården

Midgården er et bofællesskab, beliggende i Beder syd for Århus, som består af 21 ejerhuse + et fælleshus som vi alle ejer. Husene ligger i en klynge med nogle af husene i midten, og en privat vej rundt. Det gør at der er forholdsvis fredeligt, trafikalt set, så børnene kan frit lege udenfor husene. Desuden ligger der bofællesskaber på begge sider af vores bebyggelse, så det er et stort område børnene kan boltre sig på.

Fælleshuset bliver brugt til organiseret fælles-spisning 2-4 dage om ugen. Derudover er der alle mulige arrangementer lige fra fastelavnsfest over ølsmagning til konfirmationsfester.